Brief van een bezorgde inwoner uit Deursen

Voorgelezen op de inloopavond in Onder d’n Plag | 3 juni 2019

Beste boerenfamilies en omwonenden die misschien nog geen idee hebben wat de plannen zijn.

Er zijn verschillende gevoelens bij mij naar boven gekomen na het vernemen van de plannen voor 9 grote windturbines. Ongeloof, onbegrip, woede en teleurstelling. Teleurgesteld in de boerenfamilies die hier al 2,5 jaar mee bezig zijn en het verzwegen hebben voor omwonenden en zelfs voor hun eigen buren. Wij worden overvallen met joekels van windmolens in ons mooie gebied. De locaties van de molens blijken zelfs al bepaald.

Hebben jullie enig idee waar je mee bezig bent en wat je de mensen aandoet?

We moeten in de krant vernemen dat er een omgevingsdialoog is. Welk dialoog bedoelen jullie? Van overleg vooraf met omwonenden is geen sprake geweest. 2,5 jaar zijn ze al bezig, zonder ons er iets over te vertellen. Het ons persoonlijk mededelen door middel van een gepland bezoek kwam er zelfs niet van.

Bij de bewoners, die binnen een straal van 800 meter van het windpark wonen, wordt een brief op tafel gegooid met een uitnodiging voor een informatieavond op 7 en 8 november. En op de informatieavond wordt aangegeven dat Renewable Factory langs gaat bij de bewoners die het dichts bij de geplande windmolens wonen. Wij hebben nog niemand gezien. Geen Renewable Factory en geen boerenfamilies. Dus van een ‘omgevingsdialoog’ is totaal geen sprake…

Bewoners die verder weg wonen worden niet eens geïnformeerd, die moeten de plannen lezen in een regioblaadje. Terwijl de overlast van geluid 2 kilometer hoorbaar kan zijn.

Wij zijn hier als zo velen komen wonen voor het mooie uitzicht, rust en ruimte. De woorden van de bewoners waar wij ons huis van kochten blijven me altijd bij. ‘Dit is het mooiste plekje hier in de polder, eigenlijk willen we niet weg’. En dat is ook zo! Het prachtige open landschap met verschillende weidevogelgebieden. Waar niet alleen wij elke dag van genieten, maar ook vele recreanten. Waar vindt je nog deze rust en ruimte? Door het plan van 7 boerenfamilies en Renewable Factory is dit straks voorbij. De families krijgen geld en wij een verpest uitzicht en gezondheidsproblemen door het geluid en slagschaduw van de 9 windturbines. Die dingen worden 240 meter hoog, de schaduw en het geluid van de draaiende wieken zal tot ver in de omtrek voor overlast zorgen.

Mijn ongeloof is groot over hoe je dit je buurtbewoners kan aandoen. Vele hebben voor deze plek gekozen en hebben geïnvesteerd in hun woningen om hier nooit meer weg te gaan. Ik heb nooit een seconde gedacht om te verhuizen, vreselijk dat het nu door mijn hoofd gaat sinds dit bericht.

Onze kinderen zitten op school of bij een vereniging bij de kinderen van grondeigenaren die windmolens willen plaatsen, deze wrijvingen moet je toch niet willen als boerenfamilie? Hoe belangrijk is dan een goede relatie met de gemeenschap voor jullie?

De boerenfamilies en Renewable Factory denken aan hun eigen gewin, jaarlijks een flink bedrag binnenharken. Deze windmolens draaien grotendeels op subsidiegeld, wat van onze belastingcenten betaald wordt. Dus we betalen er zelfs aan mee om ons woongenot te verpesten. Is er bij niemand niet één keer de gedachte voorbij gekomen wat dit plan voor een invloed heeft op het landschap en omwonenden. Of hoe je anders bij kan dragen aan schone energie?

Wij hebben niet alleen overlast maar ook de waarde van onze woningen daalt tot wel 30% en de woningen worden nagenoeg onverkoopbaar.

En ja, we krijgen een schadevergoeding.  Maar wat hebben wij aan een schadevergoeding, als wij de hele dag naar die molens zitten te kijken en ons woongenot wordt verpest, terwijl jullie boeren financieel binnenlopen?

Dan nog onze kinderen, die jullie bij de argumentatie gebruiken om jezelf goed te praten. De toekomst van ‘onze kinderen’ is belangrijk dus we doen iets goeds met dit initiatief, wordt een bezorgde bewoner verteld.  Als jullie je verdiept zouden hebben in de gevolgen op lange termijn, wie denkt er dan aan onze kinderen?

Er zijn regeringen in Europa die uit voorzorg maatregelen hebben genomen dat niemand mag wonen binnen een straal van 15 x de hoogte van de windturbine. Deze regeringen in andere Europese landen nemen deze maatregel niet voor niets. De turbines produceren niet alleen het hoorbare geluid (van een grote windturbine kan het geluid tot 2 kilometer hoorbaar zijn, waarbij het pulserende karakter met name ’s avond en ’s nachts zeer storend is), maar ook infrasoon geluid. Dit is niet direct hoorbaar, maar komt wel het lichaam binnen.

Internationale onderzoeken hebben uitgewezen dat deze geluiden invloed op de gezondheid hebben. Het  geluid heeft effect heeft op schoolprestaties van een kind. Slaaptekort nam toe en de ontwikkeling van de hersenen werd geremd. Ook vonden ze duidelijk ongunstige weefselveranderingen door langdurige blootstelling aan deze onhoorbare trillingen.

Bij wie zullen wij aankloppen als we ’s nachts niet kunnen slapen van het geluid en ons hele gezin slaaptekort of gezondheidsklachten heeft?

Kunnen jullie je voorstellen dat wij er nu al slapeloze nachten van hebben?! Ik en meerdere bewoners hebben al nachten niet geslapen en stress van jullie plannen. Wij zijn niet tegen groene energie, maar niet in dit mooie gebied zo dicht bij de woningen.

En als er dan toch initiatiefnemers zijn waarbij het echt om de ‘groene energie’ gaat,  in plaats van een smak geld. Leg eerst zelf zonnepanelen op de daken van je woning en stallen. Maar dat heeft maar 1 van de 7 van de initiatiefnemers.  Dus zo belangrijk is de ‘schone energie’ en de toekomst van ‘onze kinderen’ nu ook weer niet voor de boerenfamilies.

Jullie kiezen voor een smak geld, maar wij kiezen voor dit mooie gebied, de rust, onze gezondheid en voor elkaar.

Wij laten dit niet zomaar gebeuren!

Namens een bezorgde inwoner uit Deursen