Column | De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom!

Joost Ardts, 20 september 2019

Een gemeente voert alleen taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. Bijvoorbeeld het huisvuil ophalen (in het kader van wet Milieubeheer), toezicht op woningbouw, straten en fietspaden aanleggen en bestemmingsplannen maken. Daarnaast voert de gemeente ook veel landelijke wetten uit en heeft ze de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg, welzijn en sociale voorzieningen. Ook voor paspoorten en identiteitskaarten uitgifte moeten de inwoners bij hun gemeente zijn. Strekking van deze opsomming is dat een gemeente er is voor de inwoners en niet andersom. Dat is absoluut helder en wordt door onze Rijksoverheid ook zo verwoord. En wij als inwoners hebben onze gemeente dat vertrouwen ook gegeven om taken correct uit te voeren en belangen goed te wegen.

Kortom, de gemeente, zoals andere bestuurlijke lagen, is van ons en acteert op ons verzoek. En de geschiedenis leert dat daar waar de bestuurlijke laag dacht dat dat omgekeerd was (De Nederlandse Opstand 1568-1589, Franse Revolutie 1789-1799, Occupy Beweging 2011-2013, Gele hesjes beweging 2017-nu) er uiteindelijk weer een herstellen van de democratie volgt. Het volk regeert, niet de politieke elite, en wenst niet uitgebuit te worden of schade te lijden. Ook in oude verhalen komt ditzelfde thema wereldwijd voor. Zo kent Nederland Platte Thijs, de Nederlandse Robin Hood, die strijd tegen bestuurders die hun positie misbruiken om rijkdom en landerijen te vergaren ten koste van de inwoners. En zoals deze voorbeelden illustreren, is het een thema van alle tijden. En steeds gaat het over de grens van rechtvaardigheid en voldoen aan de democratisch gegunde taken en zorgplicht. Wanneer wordt het ondemocratisch en is er sprake van misbruik van macht en uitbuiting?

Wat te denken van een gemeente die de wens van zijn inwoners naast zich neerlegt, materieel gewin van de enkeling mogelijk maakt ten koste van de meerderheid en een zeer grote groep schade berokkent? Mochten de plannen rondom Stijbeemden doorgaan dan worden er ruim 4.865 inwoners direct getroffen, is de gemeente weliswaar niet zelf de uitbater, maar staat zij zeven boerenfamilies en een commerciële partij toe onze woonomgeving als commercieel wingebied uit te baten. Dat klinkt niet als een gemeente die handelt in het belang van haar inwoners.

Natuurlijk is het ook in ons belang om van duurzaam opgewekte energie gebruik te kunnen maken, maar moet dat dan ten koste gaan van zoveel inwoners? En moet dat niet gewoon een door de gemeente georganiseerde taak zijn waar energie wordt geproduceerd in plaats van een commerciële onderneming van zeven boeren families en Renewable Energy Factory? En moet er niet gewoon geproduceerd worden naar de behoefte van de inwoners in plaats van op gemeentelijke niveau aansturen op een forse overcapaciteit ten behoeve van andere gemeenten die te weinig of niks doen (zie column 24-08-19)? Is Oss het nieuwe Groningen?

Ik ben benieuwd naar de antwoorden. U ook?