Wat raadsleden moeten weten…

Op 18 oktober hebben we een tweede publicatie aan de raadsleden van de gemeente Oss gestuurd. Deze editie bevat informatie over de gezondheidsrisico’s, schade aan natuur en landschap, “andere kosten” en de regionale taakstelling.

Bekijk hier de publicatie die de raadsleden op 18 oktober 2019 van ons hebben ontvangen

De hoogte van de geplande windturbines in Stijbeemden, afgezet tegen markante gebouwen uit de omgeving.